Haberler / Duyurular Duyurular  İLAN
KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR
 
   İdarenin:
 a) Adresi : Kırklareli Belediye Başkanlığı Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No:3                          MERKEZ/KIRKLARELİ
 b) Telefon ve faks numarası : 0 288 2141045
                                                    0 288 2141200
c) Elektronik Posta Adresi : malihizmetler@kirklareli.bel.tr
 
  1- Mülkiyeti Belediyemize ait Hamidiye mahallesi Hastane önü mevkii 373 ada 34 no’lu parselde 2.143,35 m2 arsa alanı içinde 38 adet Belediyemiz tarafından yapımı devam eden işyerlerinden B Blok Birinci Kat 10-12-13-14-15-16-17-18-19-20  kapı no’ları nın olduğu 10 adet işyeri şartnamesi dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulünce satılacaktır.
 2- Belediyemiz tarafından yapımı devam eden taşınmazların muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları aşağıda yer almaktadır.
 
MAHALLE ADA PARSEL BLOK/KAT DIŞ KAPI NO  İÇ KAPI  NO NİTELİĞİ YÜZÖLÇÜM(M2) İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
HAMİDİYE 373 34 B BLOK/KAT:1 47/1B 10 ARSA 50,4 OFİS VE İŞYERİ 144.900,00 TL 4.347,00 TL
HAMİDİYE 373 34 B BLOK/KAT:1 47/1B 12 ARSA 60,9 OFİS VE İŞYERİ 185.100,00 TL 5.553,00 TL
HAMİDİYE 373 34 B BLOK/KAT:1 47/1B 13 ARSA 60,9 OFİS VE İŞYERİ 182.700,00 TL 5.481,00 TL
HAMİDİYE 373 34 B BLOK/KAT:1 47/1B 14 ARSA 69,1 OFİS VE İŞYERİ 182.700,00 TL 5.481,00 TL
HAMİDİYE 373 34 B BLOK/KAT:1 47/1B 15 ARSA 65,2 OFİS VE İŞYERİ 207.300,00 TL 6.219,00 TL
HAMİDİYE 373 34 B BLOK/KAT:1 47/1B 16 ARSA 64,3 OFİS VE İŞYERİ 187.450,00 TL 5.623,50 TL
HAMİDİYE 373 34 B BLOK/KAT:1 47/1B 17 ARSA 52,4 OFİS VE İŞYERİ 186.775,00 TL 5.603,25 TL
HAMİDİYE 373 34 B BLOK/KAT:1 47/1B 18 ARSA 49,5 OFİS VE İŞYERİ 150.650,00 TL 4.519,50 TL
HAMİDİYE 373 34 B BLOK/KAT:1 47/1B 19 ARSA 50,4 OFİS VE İŞYERİ 142.312,50 TL 4.269,38 TL
HAMİDİYE 373 34 B BLOK/KAT:1 47/1B 20 ARSA 50,4 OFİS VE İŞYERİ 144.900,00 TL 4.347,00 TL
 
 
 
    
3- İhale 22/11/2017 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediyemiz Meclis Salonunda B Blok Birinci Kat 10 no’lu kapı numarasından başlayarak sıra ile yapılacaktır. (İhale Komisyonu Kırklareli Belediye Encümenidir.)
 4- İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER:
      a- Borcu yoktur belgesi (İhaleye katılacakların Belediyemize vadesi geçmiş herhangi bir borcu olmayacaktır. Borcu bulunanlar ihaleye katılamayacaktır. Borcu olmadığına dair yazı Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisinden alınabilir.)     
b- Şartname alındı makbuzu(İhaleye iştirak edecekler iştirak edecekleri her bir işyeri için ayrı ayrı bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.)
c-Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır )
d-Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu (2886 S.K. 27 Maddesi gereği geçici, süresiz, limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edilmesi gerekmektedir.)
e-Nüfus cüzdan fotokopisi. (gerçek kişiler için,aslı idarece görülmesi şartıyla)
f-Nüfus Müdürlüğünden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi(Gerçek kişiler için)
g-Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi ve İsteklilerin Banka Hesap IBAN Numarası. (Geçici teminat iadesi için)
h-Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi
ı-Tüzel kişiler için: 2017 yılında alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.
5- İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri, mimari projeyi Kırklareli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisinde görebilir veya Şartnameyi 100,00-TL bedel karşılığında satın alabilir.Ayrıca Belediyemiz tarafından yaptırılacak olan işyerlerinin örnek görsellerine Belediyemiz internet sitesi www.kirklareli.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
6-İhaleye katılacaklar ihale günü saat 14.30’dan önce Kırklareli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisi’ne ihale evraklarını teslim ederek ihale günü ve saatinde B. Encümeninde hazır bulunmaları duyurulur.                    
7-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29.maddesi gereğince İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.24/10/2017
 

 

 MENÜ

E-Hizmetler
  Başkan
  Kurumsal
  Babaeski
  Haberler-Duyurular
  Projeler
  İletişim
  E-Borç Sorgulama
  İmar Durumu
  Kent Bilgi Sistemi
  Hizmet Masası
  Bilgi Edinme
  Kan Bankası
  Ücrete Tabi İşler
Babaeski Belediye Başkanlığı Fatih Caddesi Babaeski / KIRKLARELİ
TELEFON     0 (288) 512 12 36
FAX             0 (288) 512 41 20
E-POSTA     info@babaeski-bld.gov.tr
   TR21-11-KÖA-1-19 Sözleşme No'lu İnteraktif Belediye Hizmetleri Projemiz Trakya Kalkınma Ajansı tarafından
 finanse edilmektedir.